creationslaurebijoux.com - הצעירים בישראל עוברים לפריפריה
תמונות
וידאו

הצעירים בישראל עוברים לפריפריה

המאבק החברתי שפרץ בקיץ 2011 הונהג בידי כוחות הצעירים מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית. האחדות ששררה ותמימות הדעים בקרב צעירים אלו הפנימה בקרב רבים שבידי הצעירים של ארצנו טמון המפתח לשינוי. אלא שלכאורה טענה זו איננה חדשה מאי קא משמע לן לקורא שהצעירים הם מנהיגי המחר. בכל דור כוחות הפרץ החברתי הונהג בידי הצעירים התוססים והרעננים הקורא לעולם טוב יותר ממה שהוא היום.

אלא שכאן טמונה החשיבות של מפגן הצעירים במאבק החברתי בישראל. מעבר לרצון האדיר הקיים בנפשם של הצעירים המלאים באנרגיה של שינוי. הכוח לשינוי החברתי טמון בהם מסיבה אחרת.

במה דברים אמורים?
יוקר המחיה, נשיאת הנטל של שירות מילואים ותשלומי מיסים הוא אחד מהקריאות למאבק זה. אולם בשונה ממדינות אחרות בעולם הקוראות לצדק חברתי מסוג זה קיימת בארץ ייחודיות שאיננה קיימת במדינות אחרות בעולם. הפריפריה.
קטנותה של מדינת ישראל מאפשרת יחסי פריפריה מרכז בצורה הולמת וראויה. אין דינה של מדינת ישראל הקטנה כמדינות ארצות הברית צרפת או ספרד בהם ערי הפריפריה רחוקות שנות אור מהערים הגדולות. מציאות ייחודית זו מאפשרת לצעירים ישראל לתרום את חלקם בערי הפריפריה ולעלות את חיי הספר למרכזים גדולים של תרבות, חינוך, חיי לילה וחברה תקינה ומשכילה.

אבל מדוע הצעירים?
מצב החיים בו נתונים הצעירים מאפשר תרומה זו אל ערי הפריפריה.

המשך מאמר